torsdag, januar 22, 2009

Språkets forfall

Den svenske professoren Lars-Gunnar Andersson er sakkyndig på radioprogrammet Språket. I følge ham bekjenner de fleste seg til en tro på at språket har utviklet seg fra starten av, og at det derfor stadig blir bedre og bedre. Samtidig er "folk flest" enige om at språket nå for tiden har blitt dårligere. Men når var det da på sitt høydepunkt? Lars-Gunnar tror at tiden for språkets høydepunkt er individuellt. For ham inntraff det da han tok eksamen. Da hadde han lært alle regler om å tale og skrive, og de stemte med omgivelsens meninger.

Det må være på den tiden Finn-Erik Vinje stivnet i sitt bisarre språk. Hans personlige meninger om navn er jo også aldeles forkvaklet.

Men med nye generasjoner, fortsetter Andersson, flyttes tidspunktet for språkets høydepunkt hele tiden framover i tiden. På den annen side så er det noen som mener at Gud skapte språket, og at det siden den gang har forfalt.

Kilde: Avigsidan, UNT.

Ingen kommentarer: