torsdag, august 29, 2013

FORSTYRRELSESGEBYR

Til telefonselgere og alle andre som ringer og vil ”gi” meg noe, et godt tilbud kanskje, ja, hva som helst, på vegne av eller på oppdrag av andre, noen jeg kanskje er kunde av, har vært kunde av tidligere eller til og med om du ringer på vegne av organisasjoner, firmaer eller institusjoner jeg har støttet tidligere:

Mitt gebyr for å bli forstyrret er 400 kroner.

Det er hva det koster deg eller firmaet du ringer på vegne av for at du/dere velger å forstyrre meg, fordi du/dere tror at jeg vil forstyrres midt i eget arbeid, når jeg er med familien eller når jeg koser meg for eksempel i hengekøyen.

Inkludert i det beløpet er erstatning for tapt arbeidstid, ny oppstartstid, re-fokuseringstid, tap av tid med barna den korte tiden jeg har mulighet til å oppleve dem og være sammen med dem mens de er barn, tap av velvære, gebyr for forstyrrelse av privatlivets fred, etc, etc…

Stikkordet for om du kan ringe meg uten å belastes med et forstyrrelsesgebyr er om du de facto vil meg noe og ikke deg eller om du ringer på vegne av andre.

Med hilsen,

Ken Hansen

En glad familiefar.