Ekstra hjemmetrening

Tirsdag - Torsdag - Lørdag/Søndag

•••Uke 1 4x15 push 4x20 sit 3x3 pull 4x10 hopp
Uke 2 5x20 push 5x20 sit 3x3 pull 4x15 hopp
Uke 3 5x25 push 5x25 sit 3x4 pull 5x20 hopp
Uke 4 5x25 push 5x25 sit 3x4 pull 5x20 hopp
Uke 5 6x25 push 6x25 sit 3x5 pull 5x25 hopp
Uke 6 6x25 push 6x25 sit 3x6 pull 5x25 hopp
Uke 7 6x30 push 6x30 sit 3x8 pull 6x25 hopp
Uke 8 6x30 push 6x30 sit 2x10 pull 6x25 hopp
Uke 9 6x30 push 6x30 sit 3x10 pull 6x30 hopp
Uke 10 6x30 push 6x35 sit 3x10 pull 3x20 dips
Uke 11 6x30 push 6x35 sit 3x10 pull 3x20 dips
Uke 12 10x20 push 10x25 sit 4x10 pull 10x15 dips
Uke 13 10x20 push 10x25 sit 4x10 pull 10x15 dips
Uke 14 15x20 push 15x25 sit 4x12 pull 15x15 dips
Uke 15 20x20 push 20x25 sit 5x12 pull 20x15 dips