onsdag, oktober 05, 2005

Godt Nytt År!

Den 5. oktober i 3761 f.Kr skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Og akkurat i dag er det 5766 år siden at det ble morgen, første dag. I hvert om man skal tro at en gjeng rabbinere klarte å regne seg fram til akkurat den 5. oktober bare på grunnlag av Mosebøkenes genealogier.

Kilder: Store Norske Leksikon og Bibelen.

Ingen kommentarer: