torsdag, juni 23, 2011

Quirks

Min verden blir litt bedre av at mine sko har en fast plass i gangen, at gullpennen min ligger på sin faste plass når jeg skal bruke den, at jeg tar en kveldsøl og potetgull oftere enn i ny og ne, og at jeg vet hvor mye jeg veier, alt i visshet om at mine eiendommeligheter er totalt likegyldige for andres lykke. PS. min morgenvekt på denne dag siden 2007: 78,8-78,7-76,5-75,3-75,4. Totalt uvesentlig, egentlig. Hva er dine merkverdige besynderligheter?

Ingen kommentarer: